HR EN


INFO ZA IZNAMLJIVAČE
DOKUMENTI I ZAKONSKA REGULATIVA
KONTAKT INFORMACIJE
  Šetalište Stare Isse 5, 21480 Vis       +385 (0)21 717 017      +385 (0)21 717 018       tzgvis@gmail.com

  FACEBOOK     INSTAGRAM

HR EN

Smještaj Čulek Nadežda
 Smještaj Čulek Nadežda

  Destinacija: Rukavac

  Broj apartmana: 2

  Kapacitet: 6

  Udaljenost od mora m

Smještaj Dragan Jadranka
Smještaj Dragan Jadranka

  Destinacija: Rukavac

  Broj apartmana: 4

  Kapacitet: 8

  Udaljenost od mora 800m

Smještaj Fabjanac Karme
Smještaj Fabjanac Karme

  Destinacija: Rukavac

  Broj apartmana: 1

  Kapacitet: 6

  Udaljenost od mora 100m

Smještaj Gagula Želimir
Smještaj Gagula Želimir

  Destinacija: Rukavac

  Broj apartmana: 6

  Kapacitet: 20

  Udaljenost od mora m

Smještaj Heimbring Martina
Smještaj Heimbring Martina

  Destinacija: Rukavac

  Broj apartmana: 1

  Kapacitet: 4

  Udaljenost od mora m

Smještaj Holcer Renata
Smještaj Holcer Renata

  Destinacija: Rukavac

  Broj apartmana: 1

  Kapacitet: 6

  Udaljenost od mora 450m

Smještaj Hrvatić Ivo
Smještaj Hrvatić Ivo

  Destinacija: Rukavac

  Broj apartmana: 3

  Kapacitet: 8

  Udaljenost od mora 100m

Smještaj Isaeska Smiljana
Smještaj Isaeska Smiljana

  Destinacija: Rukavac

  Broj apartmana: 1

  Kapacitet: 4

  Udaljenost od mora m

Smještaj Janković Ankica
Smještaj Janković Ankica

  Destinacija: Rukavac

  Broj apartmana: 4

  Kapacitet: 14

  Udaljenost od mora m

Smještaj Janković Ivan
Smještaj Janković Ivan

  Destinacija: Rukavac

  Broj apartmana: 4

  Kapacitet: 14

  Udaljenost od mora m

Smještaj Jevtić Ana
 Smještaj Jevtić Ana

  Destinacija: Rukavac

  Broj apartmana: 2

  Kapacitet: 6

  Udaljenost od mora 300m

Smještaj Jović Petar
Smještaj Jović Petar

  Destinacija: Rukavac

  Broj apartmana: 2

  Kapacitet: 8

  Udaljenost od mora 100m