HR EN


INFO ZA IZNAMLJIVAČE
DOKUMENTI I ZAKONSKA REGULATIVA
KONTAKT INFORMACIJE
  Šetalište Stare Isse 5, 21480 Vis       +385 (0)21 717 017      +385 (0)21 717 018       tzgvis@gmail.com       FACEBOOK   

HR EN

Palača Prdvarić

Renesansno-barokna jednokatnica obitelji Prdvarić nalazi se u viškom dijelu Kut uz more, sagrađena u kasnom XVI st.

Na sjevernom pročelju nalazi se dugi balkon s kamenom ogradom od neobično stiliziranih ukrasa koji imaju izgled uspravnih i okrenutih kamenih vaza.

Balkon se prostire duž čitave širine sjevernog pročelja. Na ovom pročelju nad balkonom nalazi se grb renesansno-baroknog okvira iz XVI – XVII st. koji se nalazi i iznad kućnih vrata.

Postojao je i treći grb koji je sada skinut s kuće.

U središnjem polju grbova podijeljenog pojasom koji se lomi pod pravim kutem nalaze se tri zvijezde, a s gornje strane pojasa polumjesec. Na vrhu grba je anđeoska glava.

Na zabatu južnog zida palače nalaze se urezano cvijeće i mali lik nage žene s vrpcom, nalik alegoriji Sreće.

U prizemlju palače nalazila se konoba, a na katu središnja dvorana između pokrajnih soba u koje se ulazi kroz vrata kamenih profiliranih okvira.

U dvorani natkritoj drvenim stropom koji se oslanja na kamene konzole, nalaze se profilirana kruna bunara i veliki zidni umivaonik s dvije kamene police na bočnim konzolama ukrašenim ljiljanima, a pri dnu s maskeronom u reljefu, tipičnim ukrasom za dalmatinske zidne umivaonike u razdoblju od XVI – XVIII st.

Prdvarićeva palača je lijep primjer arhitekture ladanjskog graditeljstva.