HR EN


INFO ZA IZNAMLJIVAČE
DOKUMENTI I ZAKONSKA REGULATIVA
KONTAKT INFORMACIJE
  Šetalište Stare Isse 5, 21480 Vis       +385 (0)21 717 017      +385 (0)21 717 018       tzgvis@gmail.com

  FACEBOOK     INSTAGRAM

HR EN

Crkva Sv. Ciprijana i Justine

Kasnobarokna crkva sv. Ciprijana i Justine sagrađena je 1742. u istočnom dijelu Visa u predjelu Kut. Na ovom mjestu postojala je crkva podignuta početkom 15. stoljeća, a čiji se ostatak vidi u u stražnjem dijelu današnje crkve sa zazidanim otvorom gotičkog prozora.

Plošno pročelje crkve pokazuje kasnobarokne ukrase koji se prepliću s ponekim gotičkim motivom – obli i četverolisni prozori  prepliću se s baroknim volutama  na trokutnom zabatu. Graditelji su sa sedam prozorčića i nišom unutar koje se nalazi kip mučenika sv. Ciprijana iskitili gornji dio pročelja koji završava s obrubom izvedenim polegnutim i nanizanim volutama. U donjem dijelu, uz portal, nalaze se plitki pilastri iznad kojih su ruže.

U unutrašnjosti crkve nalazi se prostrana apsida i dvije bočne kapele koje tlocrtu crkve daju križni oblik, no to je jedva primjetno zbog plitkosti kapela.

Strop crkve je drven i reljefno kasetiran s ukrasima rombova sa stiliziranim cvjetovima, a u središte je umetnuto platno s prikazom Stvoritelja.

Oltarna pala koja nema posebnu umjetničku vrijednost prikazuje, u kasnobaroknoj maniri, mučenike sv. Ciprijana u biskupskoj odjeći u sredini, a uz njega mačem ranjenu sv. Justinu, sv. Antuna Padovanskog i sv. Nikolu. Pri dnu slike je potpis švicarskog slikara koji je slikao u Mlecima - Melchior Vdmar s godinom 1671.

Uz crkvu je zvonik građen kad i crkva. Iskićen je kao i pročelje crkve vodoravnim

pojasevima, četverolisnim otvorima, reljefnim ružama, anđeoskim glavama, eliptičnim prozorima i završnim vazama. Prostor za zvona je u obliku bifore, krovište piramidalno. Ima i puškarnice okrenute prema luci, pa vidimo da su graditelji njegov dominatni položaj nastojali iskoristiti i u obrambene svrhe.