Javni poziv-Advent na Visu

Poštovani,

Grad Vis i TZ grada Visa objavljuju  JAVNI POZIV za organizaciju i provedbu programa

Advent na Visu 2017 godine na lokaciji Trga Klapavica.

Organizatori će osigurati besplatno korištenje prigodno ukrašenih štandova i to u subotu 02. , 09., 16., i 23. prosinca.

U slučaju većeg interesa moguće je i širenje programa na ostale dane.

Zainteresirani se trebaju javiti u ured TZ grada Visa zaključno sa 30. studenoga 2017. godine, sa osmišljenim aktivnostima.

Gradonačelnik grada Visa

Ivo Radica

Direktor TZ grada Visa

Ivo Fiamengo

Interaktivna karta

Odaberite kategoriju i krenite!

Kreni!