Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma predstavilo je program dodjele bespovratnih potpora u 2014. godini pod nazivom „Konkurentnost turističkog gospodarstva“. Kroz program će Ministarstvo turizma s ukupno 26,65 milijuna kuna sufinancirati projekte usmjerene na obogaćivanja turističke ponude, stvaranje inovativnih turističkih proizvoda, povećanja zaposlenosti, umrežavanje pružatelja usluga u turističke klastere te projekte unapređenja međunarodne turističke prepoznatljivosti.

Također, po prvi je puta omogućeno sufinanciranje izgradnje bazena i u domaćinstvima (iznajmljivači u privatnom smještaju) te sufinanciranje trogodišnjeg članstva u prestižnim međunarodnim brendovima za smještajne i ugostiteljske objekte.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja:

Mjera A - Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti u hotelima (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština i pansion), kampovima (kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište i hostel), seljačkim domaćinstvima (OPG) i objektima u domaćinstvu (soba, apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu)

Mjera B – Razvoj posebnih oblika turizma

Mjera C - Priprema projektne dokumentacije za nove investicije u turizmu

Mjera D – Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost Sredstva programa namijenjena su subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačkim domaćinstvima (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičkim osobama – privatni iznajmljivači, a ovisno o mjeri, potpore se kreću od 30 do 500 tisuća kuna.

Prijave projekata primaju se on line, od 28. veljače pa sve do 15. travnja 2014. godine. Više o svemu na slijedećem linku: http://www.mint.hr/default.aspx?id=12888

  • Koordinacija, organizacija i upravljanje dr. sc. Jasenka Štiglec, viša gospodarska inspektorica (10 000 Zagreb, Petračićeva 4, tel. 01/3696 477 ili 01/3696 464; fax. 01/ 3696 587). 
  • Na području Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije: Ante Marušić, viši gospodarski inspektor (Mike Tripala 6, 21000 Split, tel. 021/407-330; fax. 021/407-337)

Interaktivna karta

Odaberite kategoriju i krenite!

Kreni!