Podnošenje pisanog prigovora

NOVA OBAVEZA IZNAJMLJIVAČA – vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora gosta!

U srpnju 2013. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 80/13.) kojim je, između ostalog, ukinuta obveza za ugostitelje vođenja knjige žalbi, ali je uvedena nova obveza za ugostitelje i iznajmljivače:

omogućavanje korisnicima usluga podnošenja pisanog prigovora, sukladno odredbama članka 8. Zakona o zaštiti potrošača.

Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (članak 8. Zakona o zaštiti potrošača).

Interaktivna karta

Odaberite kategoriju i krenite!

Kreni!