Oglašavanje smještajnih jedinica

OBAVIJEST IZNAJMLJIVAČIMA

Poštovani iznajmljivači, sukladno članku 28. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti iznajmljivač ne smije, neposredno ili putem drugih osoba koje nisu registrirane za posredovanje u prodaji usluga smještaja, nuditi i prodavati svoje usluge izvan svog objekta, osim na prostorima, pod uvjetima i na način koji svojom odlukom može propisati predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.Prostor kojeg je Grad Vis odredio kao mjesto na kojem iznajmljivači mogu nuditi svoje usluge izvan svoga objekta je štand ispred trajektne luke.To znači da je strogo zabranjeno presretati goste pri izlazu iz trajekta što će biti sankcionirano od strane Državnog inspektorata.

Dir. Ureda TZg Visa
Ivo Fiamengo

 

 

Interaktivna karta

Odaberite kategoriju i krenite!

Kreni!