Vijesti i obavijesti za iznajmljivače

Obaveze za iznajmljivače 2020.g.

Turistička članarina za 2020.g.
Link: Turistička članarina za 2020.g. 
Turistička članarina za 2019.g.
Link: Turistička članarina za 2019
Turistička članarina za 2018.g.
Link: Turistička članarina za 2018
Turistička članarina za 2017.g.
Link: Turistička članarina za 2017
Obaveze za iznajmljivače - 2018.g.
Nove obaveze za iznajmljivače!
Ukidanje energetskog certifikata
Obavijest o ukidanju oabeveze  za iznajmljivače!
Energetski certifikat
Pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu se smatraju obveznicima pribavljanja energetskog certifikata!
Zabrana konzumacije alkohola
Zabrana konzumacije alkohola za maloljetnike
Internet prevare
Internet prevare kod oglašavanje obiteljskog smještaja
Strandardizirane ploče za objekte koji se kategoriziraju
Standardizirane ploče za kategorizirane objekte
Priručnik za iznajmljivače
Priručnik za iznajmljivače  ( TZG Visa je u suradnji sa TZ županije je tiskala priručnik za iznajmljivače koji se nalazi na web stranici, a tiskani primjerak će se moći preuzeti u uredu TZG Visa od 20.05.)
Link: http://www.dalmatia.hr/hr/savjeti-i-prirucnici/prirucnik-za-iznajmljivace
Uputstva za vlasnike vikend kuća
osnovnim odredbama Zakona o boravišnoj pristojbi
Obavijest privatnim iznajmljivačima soba i apartmana
Obavijesti i upute
Oglašavanje smještajnih kapaciteta
Obavijest o prostoru dozvoljenom za oglašavanje smještajnih kapaciteta na javnoj površini
Vlada usvojila izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Obavijest o izmjenama i dopunama Zakona , vezano za legalizaciju objekataČlanarina Turističkoj zajednici grada Visa
Podsjećamo vas da je prema Zakonu o članarinama turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10) rok za plaćanje iste do kraja veljače  tekuće godine za za proteklu  godinu
Link: Turistička članarina TZInteraktivna karta

Odaberite kategoriju i krenite!

Kreni!