Plovidbeni redovi

Povećaj kartuPLOVIDBENI RASPORED KATAMARAN02.10.2017. - 31.12.2017.

Dani Vis - Split Split - Vis
Ponedjeljak 07.00 15:00
Utorak 07.00 (Hvar)
15:00 (Hvar)
Srijeda 07.00 (MIlna) 15:00 (Milna)
Četvrtak 07.00 15:00
Petak 07.00 20:30
Subota 07.00 15:00
Nedjelja i Blagdani  18:00
  19:45 *

* U razdoblju od 01.12.-31.12.2017., nedjeljom i blagdanom katamaran isplovljava iz Visa u 13:00, a iz Splita u 15:00 sati.

Informacije / Information: AGENCIJA PAIZ VIS

TEL: 00 385 21 712-037

 

 

 

PLOVIDBENI RED TRAJEKATA

02.10. 2017. - 31.12.2017.

Dani Vis - Split Split - Vis
Ponedjeljak 05:30 / 15.30 11:00 / 18:30
Utorak 05:30 / 15:30
11:00 / 18:30
Srijeda 05:30 / 15.30
11.00 / 18:30
Četvrtak 05:30 / 15.30
11.00 / 18:30
Petak 05:30 / 14.00 10.00 / 17:00
Subota 05:30 / 15.30
 11.00 / 18:30
Nedjelja i Blagdani  07:30 / 15.30*   11.00 / 18.30*
* U razdoblju od 03.12.-31.12.2017., nedjeljom i blagdanom trajekt isplovljava iz Visa u 16:30, a iz Splita u 19:00 sati.

Informacije / Information: AGENCIJA JADROLINIJA VIS
TEL / FAX: 00 385 21 711-032,TEL : 00 385 21 712-009