Prenošenje živih životinja preko granice

Povećaj kartu

Prenošenje živih životinja preko granice

Prenošenje kućnih ljubimaca preko granice moguće je samo uz posjedo-vanje potrebne veterinarske dokumentacije o zdravstvenome stanju životinja, pri čemu psi i mačke moraju biti označeni mikročipom. Unos do pet kućnih ljubimaca može se obaviti preko graničnih prijelaza koji su odobreni za promet određenim kućnim ljubimcima dok se prenošenje većeg broja životinja mora obaviti preko prijelaza na kojima se nalazi granična veterinarska inspekcija.

Kada putujete sa svojim kućnim ljubimcem odgovorni ste za njega

Kada dovodite svojeg kućnog ljubimca u Republiku Hrvatsku, snosite svu odgovornost za ispunjavanje uvjeta za unos. Provjerite, primjerice, da li je vaš kućni ljubimac na vrijeme cijepljen, odnosno ponovno cijepljen (revakciniran) dali je napravljen titar protutijela i ima li važeću putovnicu ili veterinarski certifikat. Ako vaš kućni ljubimac prilikom dolaska na granični prijelaz na kojem je dozvoljen njegov unos, a ne ispunjava navedene zahtjeve, ulazak u Republiku Hrvatsku može vam biti odbijen, odnosno životinja može biti vraćena u zemlju podrijetla ili stavljena u karantenu. Kao vlasnik životinje snosite sve troškove koji su nastali provedbom tih mjera.

Pod kućnim ljubimcima, prema Pravilniku o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, podrazumijevaju se sljedeće životinjske vrste: psi, mačke, pitoma vretica (Mustela putorius) iz porodice kuna (Mustelidae), beskralježnjaci (izuzev pčela i rakova), ukrasne tropske ribe, vodozemci, gmazovi, sve vrste ptica (izuzev peradi) te glodavci i domaći kunići.

Maksimalan broj životinja

Pod nekomercijalnim uvozom kućnih ljubimaca podrazumijeva se unošenje pet ili manje kućnih ljubimaca na područje Republike Hrvatske. Oni moraju biti podvrgnuti dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu koji obavljaju carinski službenici na putničkoj točki ulaska na područje Republike Hrvatske. Takvi kućni ljubimci ne smatraju se robom i obvezatno moraju biti u pratnji vlasnika ili od vlasnika ovlaštene osobe odgovorne za životinju u tijeku cijelog putovanja.

Uvjeti

Opći zahtjevi koji se odnose na unošenje pasa, mačaka i pitomih vretica (još se naziva domaći tvor, bijeli tvor, afrički tvor, feret, američki tvor, pitomi tvor, domaći feret ili pitomi feret - Mustela putorius) podrijetlom iz država zemalja članica Europske unije te država niskog rizika izvan Europske unije:

 • Psi, mačke i pitoma vretica
  • moraju biti označeni mikročipom. U slučaju da je životinja označena mikročipom koji ne odgovara ISO Stan-dardu 11784 ili 11785, nego je čip drugog tipa, vlasnik, odnosno posjednik dužan je osigurati odgovarajući čitač koji je potreban za očitavanje mikročipa. U svakome trenutku mora biti moguće utvrđivanje imena i adrese vlasnika životinje. Broj mikročipa veterinar mora upisati u putovnicu ili certifikat koji vlasnik ili posjednik nosi uz životinju
  • moraju biti praćeni putovnicom ili certifikatom izdanom od veterinara ovlaštenog od nadležnoga tijela
  • moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće.
  Dopustit će se kretanje životinjskih vrsta koje dolaze iz država zemalja članica Europske unije te država niskog rizika izvan Europske unije, koje su mlađe od tri mjeseca i necijepljene, ako vlasnik ili posjednik uz njih nosi putovnicu ili certifikat i ako su od rođenja boravile na istome mjestu te nisu bile u kontaktu s divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji, ili se kreću u pratnji majke o kojoj su još ovisne.
 • Psi, mačke i pitome vretice koje dolaze iz zemalja visokog rizika* moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
  • moraju biti označeni mikročipom
  • moraju biti praćeni certifikatom izdanim od veterinara ovlaštenog od nadležnoga tijela ili prilikom ponovnoga ulaska u Republiku Hrvatsku putovnicom (psi iz Hrvatske)
  • moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće
  • moraju biti podvrgnuti testu neutralizacije protutijela titracije jednake najmanje 0,5 IJ/ml na uzorku uzetom od ovlaštenoga veterinara, najranije 30 dana nakon cijepljenja i tri mjeseca prije premještanja obavljenoga u za to ovlaštenom laboratoriju, koji možete pronaći na popisu objavljenom na sljedećim web stranicama: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm.

Propisano razdoblje od tri mjeseca ne primjenjuje se na ponovni ulazak kućnih ljubimaca na područje Republike Hrvatske čija putovnica potvrđuje da je titracija protutijela s pozitivnim rezultatom provedena prije nego je životinja napustila Republiku Hrvatsku.

Životinje koje se uvoze u komercijalne svrhe i one koje putuju kao pošiljka mora prije otpreme pregledati veterinar. Za dodatne informacije molimo kontaktirati Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Uprava za veterinarstvo (telefon: +385 (0)1 6109-499, +385 (0)1 6106-703 i +385 (0)1 6106-455, web: www.mps.hr).