Carinske odredbe

Povećaj kartu

Carinske odredbe

Carinski propisi Republike Hrvatske gotovo su potpuno usklađeni s propisima i standardima zemalja Europske unije, no u pogledu unošenja predmeta nekomercijalne prirode za osobnu uporabu, carinu i PDV, nije potrebno plaćati samo za predmete u vrijednosti do 300 kuna.

Unošenje i iznošenje stranog i domaćeg gotovog novca i čekova slobodno je za strane i hrvatske državljane s boravištem u inozemstvu, ali uz obve-zatno prijavljivanje cariniku svakog prijenosa svote u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 10.000,00 eura ili više. Vrjedniju profesionalnu opremu i tehničke uređaje također je potrebno prijaviti cariniku na graničnome prijelazu.

Strani državljani, koji u Hrvatskoj nemaju stalno ili privremeno prebivalište ili boravište, imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), na robu koju su kupili u Hrvatskoj, ako je vrijednost robe po jednom računu veća od 500,00 kuna, na osnovi PDV-a, odnosno Tax cheque obrasca kojeg ovjerava carinska služba kod iznošenja u inozemstvo kupljene robe. Zahtjev za povrat poreza strani državljanin mora podnijeti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa.

Za dodatne informacije, molimo kontaktirati Carinsku upravu:
www.carina.hr