Ustanove

Povećaj kartu
"GRAD VIS" Gradska uprava
Adresa: Trg 30.svibnja 1992. br. 2, 21480 grad Vis, Hrvatska
OIB: 76486299480
Telefon: +385 (0)21 711-125 | Fax: +385 (0)21 711-063
Email: grad-vis@st.t-com.hr
Web stranica: http://www.gradvis.hr
URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI – ispostava Vis
Adresa: Trg 30.svibnja 1992. br. 2, 21480 grad Vis, Hrvatska

Služba za gospodarstvo i turizam

Telefon: +385 (0)21 711-134

Matični ured
Telefon: +385 (0)21 711-140

Zajedničke službe
Telefon: +385 (0)21 711-140

Ured za zdravstvo i socijalnu skrb
Telefon: +385 (0)21 711-412

Ured za imovinsko pravne odnose
Telefon: +385 (0)21 711-412
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava Splitsko dalmatinske županije Policijska postaja Vis
Adresa: Vladimira Nazora 32, 21480 grad Vis, Hrvatska
Telefon: +385 (0)21 711-006; +385 (0)21 309-010; +385 (0)21 309-039
Fax: +385 (0)21 309-038
MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA
Područni ured Split Ispostava Vis
Adresa: Biskupa Mihe Pušića 8, 21480 grad Vis, Hrvatska
Telefon: +385 (0)21 680-660 | Fax: +385 (0)21 680-664
VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA
Adresa: Riva sv. Mikule, 21485 Komiža, Hrvatska
OIB: 96153434531
Telefon: +385 (0)21 713-153 I Fax: +385 (0) 21 718 737
Email: vodovod09@email.t-com.hr
DJEČJI VRTIĆ VIS
Adresa: Viškog boja 11, 21480 grad Vis, Hrvatska
OIB: 32975016254
Telefon: +385 (0)21 711-049
Email: djvrticvis@gmail.com
DVD VIS
Telefon: +385 (0)21 718-418
Dom Zdravlja SDŽ ispostava VIS ambulanta VIS
Hitna služba,ambulanta,fizikalna terapija
Adresa: Poljana Sv.Duha 10, 21480 grad Vis, Hrvatska
Telefon: +385 (0)21 711-117; +385 (0)21 711-026
Fax: +385 (0)21 711-633
MOB DEŽURNOG DOKTORA: +385 (0)91 40 10 147