Benzinska postaja

Povećaj kartu
Benzinska postaja "INA"
Opskba plovila, dubina 2.5 m
Lokacija: Grad Vis
Adresa: Šetalište stare Isse 24, 21 480 grad Vis, Hrvatska
Mob: +385 (0)91 4971255
E-mail: mpmVis@ina.hr