Rent a car, scooter, bike

Povećaj kartu
RENT A CAR, SCOOTER, BIKE "CIPULIN"
Vlasnik: Dinko Pincetić
Lokacija: Grad Vis
Adresa: Kranjčevićeva 14, 21480 grad Vis, Hrvatska
Radno vrijeme: 08-21 h
Telefon: +385 (0)21 711-527 | Fax: +385 (0)21 711-527 | Mob +385 (0)98 287-527; +385 (0)91 287-5277
E-mail: -
Web stranica: -
RENT A CAR, SCOOTER, BIKE "IONIOS"
Vlasnik: Sanja Darlić-Anastasov
Lokacija: Grad Vis
Adresa: Obala Sv Jurja 37, 21480 grad Vis, Hrvatska
Telefon: +385 (0)21 711-532 | Fax: +385 (0)21 711-656
E-mail: ionios@st.t-com.hr
Web stranica -
RENT A car, scooter, bike  "NAVIGATOR"
Vlasnik: Pero Bralić
Lokacija: Grad Vis
Adresa:Šetalište stare Isse 1
Tel: +385 (0)21 717-786, Mob:+385 (0)98 942-6315
E-mail:navigator@navigator.hr
Web stranica: www.navigator.hr
RENT A CAR, SCOOTER, BIKE "TJONTA"
Vlasnik: Slavo Rafanelli
Lokacija: Grad Vis
Adresa: Obala sv.Jurja, 21480 grad Vis, Hrvatska
Telefon: +385 (0)21 711-144 | Mob: +385 (0)98 292 369
E-mail: -
Web stranica: -
RENT A CAR, SCOOTER, BIKE "U.O. VEDRANA"
Vlasnik: Diana Kordić
Lokacija: Grad Vis
Adresa: Ivana Farolfija 16, 21480 grad Vis, Hrvatska
Telefon: +385 (0)21 711-284
Mob +385 (0)98 917-7321
E-mail: -
Web stranica: -
RENT A CAR, SCOOTER "VIS RENT"
Manager: Josip Radojević
Lokacija: Grad Vis
Adresa: Šetalište Stara Isse 3, 21480 grad Vis, Hrvatska
Telefon: +385 (0)21 711-371 | Mob: +385 (0)98 328 712
E-mail: visrent@yahoo.com
Web stranica www.vis-rent.com
RENT A CAR, SCOOTER "PAIZ TRAVEL"
Manager: Katarina Pincetić
Lokacija: Grad Vis
Adresa: Šetalište Stara Isse 10, 21480 grad Vis, Hrvatska
Telefon: +385 (0)21 712-037 | Mob: +385 (0)98 263-207 I Mob: +385 (0)91 527 6994
E-mail: info@paiz-travel.com
Web stranica www.paiz-travel-com